Allt innehåll i LO Mediehus kanaler ska kännetecknas av hög kvalitet, trovärdighet och kreativitet. Därför har vi också ett lika nyfiket som kritiskt förhållningssätt till ny teknik. Vi är även transparenta med våra arbetsmetoder. 

Generativ AI är tränad att utifrån en enorm mängd data skapa innehåll, som text, bild och video. Detta görs utifrån frågor (promter) som ställs av en användare. Exempel på generativ AI är ChatGPT och Bing AI. 

Generativ AI öppnar möjligheter för titlarna i LO Mediehus att utveckla det journalistiska arbetet – och då på ett sätt som kan förbättra vårt innehåll. AI kan till exempel underlätta och förenkla arbetet vid research, idéarbete och analys. 
 
För att kunna använda AI på ett bra sätt ska alla medarbetare erbjudas kompetensutveckling.  

Samtidigt ska vi vara kritiskt ifrågasättande och uppmärksamma på de brister och svagheter som finns kopplade till flera AI-verktyg. Det kan handla om att verktygen bygger på innehåll som är fördomsfullt eller tar tydlig ställning. Ytterst handlar det om vår trovärdighet – läsarna ska kunna lita på oss. 

Bilder och illustrationer som publiceras på våra titlar skapas i första hand av fotografer, illustratörer och formgivare. Vi använder inte generativ AI för att ta fram bilder som kan uppfattas som autentiska. 

Även de texter vi publicerar skapas i första hand av reportrar.

Om vi använder generativ AI för bild ska verktyget baseras på material som inte kränker upphovsrätten. Alla frilansande fotografer, reportrar och illustratörer ska ta del av vår policy. 

Den ansvarige utgivaren på varje titel ansvarar för allt innehåll som publiceras i magasinen och på sajterna. Allt vi publicerar ska granskas och redigeras av en anställd i LO Mediehus. 

Ansvar och granskning gäller självklart även det innehåll som eventuellt är framtaget med stöd av generativ AI. 

Om vi publicerar ett AI-genererat innehåll med en betydande inverkan på journalistiken ska det framgå tydligt och öppet för läsarna. Informationen delas i anslutning till det AI-genererade innehållet.
För att göra det tydligt för läsarna att det är redaktionen som tagit fram innehållet använder vi formuleringen ”innehållet har tagits fram med stöd av ett AI-verktyg” samt att det är kvalitetssäkrat av redaktionen.

Eftersom vi värnar källskyddet delar vi inte känsligt innehåll i instruktioner (prompter) i externa AI-tjänster.

Denna policy uppdateras i takt med utvecklingen.