Personuppgiftsansvarig

LO Mediehus AB
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm
Vd: Robert Jonsson
E-post: robert.jonsson@lomediehus.se
Webbplats: lomediehus.se

Journalistiskt undantag

Det redaktionella arbetet som sker på ka.se, arbetet.se, sekotidningen.se, fastighetsfolket.se, handelsnytt.se, tidningenelektrikern.se, malochmedel.se och malarnasfacktidning.se omfattas av ett journalistundantag från GDPR och dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier får fortsätta att hantera och lagra personuppgifter på samma sätt som hittills
När behandlar LO Mediehus dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter:

LO Mediehus samlar inte in eller registrerar känsliga personuppgifter.

När du skriver en kommentar till en artikel på våra webbplatser eller skickar in en insändare

När du skickar in en kommentar till en artikel eller skickar in en insändare via ett digitalt formulär på våra webbplatser så sparar vi de personuppgifter du uppger. Anledningen är att vi kan behöva komma i kontakt med dig i samband med publiceringen. Dina kontaktuppgifter publiceras inte. Kommentaren går igenom en spamkontroll via tjänsten Akismet som tillhandahålls av Automattic, här kan du läsa mer om hur de hanterar personuppgifter: https://automattic.com/privacy-notice/

När du prenumererar på våra nyhetsbrev och e-postutskick

När du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev och e-postutskick sparar vi din e-postadress. I systemet vi använder har vi även möjlighet att följa vilka utskick du har öppnat och vilka brev du prenumererar på. Utifrån denna information kan vi komma att skicka riktade nyhetsbrev till dig. Om du inte längre vill ha våra utskick avregistrerar du dig via en länk som finns i botten på varje utskick.

När du besöker våra webbplatser – cookiepolicy

Våra webbplatser ka.se, arbetet.se, malochmedel.se, handelsnytt.se, sekotidningen.se, fastighetsfolket.se, tidningenelektrikern.se, malarnasfacktidning.se och nyamitten.se sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken till webbplatsen. Det gör vi i syfte att förbättra både sajtens innehåll och funktionalitet.

Det finns en cookie som ger oss information om hur många läsare som återkommer till våra sajter.

En annan cookie finns till för att du inte ska presenteras samma artikel när du läst flera artiklar i följd.

Om du inte vill att det ska sättas några cookies vid ditt besök på webbplatsen kan du ställa in det i din webbläsare. I webbläsaren går det både att blockera och begränsa cookies. Du läsa mer om hur du gör rätt inställningar i webbläsarens “Hjälp”.

Observera dock att du inte slipper alla annonser genom att blockera alla cookies. Det som händer är att annonserna inte längre kommer att anpassas till dig.

Du kan läsa mer om cookies här www.allaboutcookies.org

Vem delar LO Mediehus personuppgifter med?
LO Mediehus kan lämna ut personuppgifter till underleverantörer. LO Mediehus har som krav att alla underleverantörer ska följa GDPR och de är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna integritetspolicy. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Personuppgiftsbehandling i och utanför EES
Vissa av LO Mediehus underleverantörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har LO Mediehus som krav att leverantören finns med på amerikanska handelsministeriets Privacy Shield-lista.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

LO Mediehus behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i ett år efter att kundförhållandet upphört.

Dina rättigheter

Du har rätt att får veta vilka personuppgifter om dig som LO Mediehus behandlar. Om du kontaktar LO Mediehus skriftligen med en sådan begäran kommer LO Mediehus att lämna dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Du kan bli ombedd att identifiera dig. På din begäran skickar LO Mediehus de personuppgifter du själv lämnat till LO Mediehus till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan. Kontakta oss även om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad.

Invändning mot direktmarknadsföring och återkallande av samtycke

Om du inte längre vill ha erbjudanden från LO Mediehus kan du begära att vi upphör med detta. Du kan också när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke. Kontakta oss robert.jonsson@lomediehus.se Du kan bli ombedd att identifiera dig.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Länkar

På LO Mediehus webbplatser förekommer ibland länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

Säkerhet

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. LO Mediehus vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada, obehörig eller olaglig åtkomst.

Kontakt

Om du har frågor om LO Mediehus personuppgiftspolicy du välkommen att kontakta vd Robert Jonsson på robert.jonsson@lomediehus.se