Den här policyn innehåller information om hur LO Mediehus behandlar personuppgifter och berör LO Mediehus som helhet samt titlarna Målarnas Facktidning, Kommunalarbetaren, Arbetet, Sekotidningen, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Mål och Medel och Elekterikern och deras digitala kanaler: malarnasfacktidning.se, ka.se, arbetet.se, sekotidningen.se, fastighetsfolket.se, handelsnytt.se, malochmedel.se och tidningenelektrikern.se.

Personuppgiftsansvarig 

LO Mediehus AB Organisationsnummer: 556036-4613 är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy. 

LO Mediehus 
Kungsholmstorg 5 
112 21 Stockholm 
Vd: Unn Edberg 
E-post: unn.edberg@lomediehus.se  
Webbplats: lomediehus.se 

Journalistiskt undantag 

Redaktionellt innehåll och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte regleras av den svenska tryckfrihetsförordningen och/eller yttrandefrihetsgrundlagen och omfattas därför inte av denna policy.  

När behandlar LO Mediehus dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter: 

När du skriver en kommentar till en artikel på våra webbplatser eller skickar in en insändare 

När du skickar in en kommentar till en artikel eller skickar in en insändare via ett digitalt formulär på våra webbplatser så sparar vi de personuppgifter du uppger. Anledningen är att vi kan behöva komma i kontakt med dig i samband med publiceringen.

Dina kontaktuppgifter publiceras inte. Kommentaren går igenom en spamkontroll via tjänsten Antispam Bee, här kan du läsa mer om hur de hanterar personuppgifter:
https://antispambee.pluginkollektiv.org/ 

När du prenumererar på våra nyhetsbrev och e-postutskick 

När du besöker våra webbplatser – cookiepolicy 

När du prenumererar på Arbetet 

När du ansöker om jobb eller praktik  

Vem delar LO Mediehus personuppgifter med?

LO Mediehus kan lämna ut personuppgifter till underleverantörer genom tecknande av personuppgifts-biträdesavtal med motsvarande skyldigheter och de är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna integritetspolicy. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att får veta vilka personuppgifter om dig som LO Mediehus behandlar. Om du kontaktar LO Mediehus med en sådan begäran kommer LO Mediehus att lämna dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

På din begäran skickar LO Mediehus de personuppgifter du själv lämnat till LO Mediehus till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan. Kontakta oss även om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad. 

Invändning mot direktmarknadsföring och återkallande av samtycke 

Om du inte längre vill ha erbjudanden från LO Mediehus kan du begära att vi upphör med detta. Du kan också när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke. Kontakta oss på  unn.edberg@lomediehus.se

Klagomål 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga till: 

Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm 
Telefon: 08-657 61 00 
E-post: imy@imy.se 

Länkar 

På LO Mediehus webbplatser förekommer ibland länkar till andra webbplatser.
Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. 

Säkerhet 

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. LO Mediehus vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada, obehörig eller olaglig åtkomst. 

Kontakt 

Om du har frågor om LO Mediehus personuppgiftspolicy du välkommen att kontakta vd Unn Edberg på  unn.edberg@lomediehus.se