Landsorganisationen i Sverige, LO

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal

Handelsanställdas Förbund, Handels

Seko Facket för service och kommunikation, Seko

Fastighetsanställdas Förbund, Fastighets

Svenska Elektrikerförbundet, Elektrikerna

Svenska Målareförbundet, Målarna

Livsmedelsarbetareförbundet, Livs